Sierpień 2022

Wyniki naborów:

Pracownik techniczny

Barbara Staniszewska zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Dziale Administracji od 16 sierpnia 2022 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Pracownik Obsługi ds. Wsparcia Prac Badawczych

Marcin Dudziak zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Grupie Badawczej Układów Elektrycznych w Sekcji Układów Sterowania od 01 sierpnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Specjalista ds. sprzedaży

Izabella Maćkowiak zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Dziale Sprzedaży od 01 sierpnia 2022 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Specjalista ds. zakupów IT

Izabella Handl zamieszkała w Murowanej Goślinie, została zatrudniona w Dziale Utrzymania Systemów od 01 sierpnia 2022 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Specjalista ds. helpdesk

Dariusz Dulba zamieszkały w Luboniu, został zatrudniony w Dziale Utrzymania Systemów od 01 sierpnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Stażysta

Szymon Skwarek zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Grupie Badawczej Informatyki od 01 sierpnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Specjalista w pionie wsparcia

Patrycja Elwertowska zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Grupie Badawczej Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych w Sekcji Wymagań Fitosanitarnych od 01 sierpnia 2022 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Specjalista w pionie wsparcia – auditor terenowy

Marcin Wiśniewski zamieszkały w Osiek Wielki, został zatrudniony w Grupie Badawczej Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych w Sekcji Wymagań Fitosanitarnych od 01 sierpnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Specjalista ds. helpdesk

Vladyslav Dzvonkovskyi zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Dziale Utrzymania Systemów od 01 sierpnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.