Pracownik techniczny – Operator pras

Wyniki naboru na stanowisko:

Pracownik techniczny – Operator pras

w Centrum Obróbki Plastycznej   

w Grupie Badawczej Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – BOZ

 

z dniem 03 października 2022 r. został zatrudniony Krzysztof Musiał, zamieszkały w Poznaniu.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Skontaktuj się z nami