Październik 2023

Wyniki naborów:

Stażysta – Analityk procesów biznesowych

Agata Kaysiewicz została zatrudniona w Grupie Badawczej Doskonałości Procesowej od 01 października 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. projektowania i programowania systemów IT

Kacper Barczak został zatrudniony w Dziale Rozwoju Systemów od 01 października 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Starszy specjalista ds. systemów automatycznej identyfikacji 

Zbyszko Górny został zatrudniony w Laboratorium Nowoczesnych Technologii od 01 października 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista – konstruktor technolog

Jakub Majer został zatrudniony w Grupie Badawczej Kształtowania Objętościowego i Automatyzacji od 01 października 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. metaloznawstwa 

Jan Jarzębowski został zatrudniony w Grupie Badawczej Obróbki Cieplnej i Metaloznawstwa  od 01 października 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. mechatroniki i automatyki

Magdalena Dębowicz została zatrudniona w Grupie Badawczej Systemów Autonomicznych od 01 października 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. badań systemów sterowania 

Beata Kurc została zatrudniona w Dziale Badań Systemów Sterowania od 01 października 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. badań systemów sterowania 

Natalia Szymlet została zatrudniona w Dziale Badań Systemów Sterowania od 01 października 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. układów sterowania 

Jakub Skrzypczak został zatrudniony w Sekcji Układów Sterowania od 01 października 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. sprzedaży

Alicja Gołębiewska została zatrudniona w Dziale Sprzedaży i Relacji Handlowych od 01 października 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. księgowości 

Alina Olszyńska-Nowak została zatrudniona w Dziale Księgowym od 01 października 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. kadr 

Justyna Pałkowska została zatrudniona w Dziale HR od 01 października 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. księgowości 

Jarosław Kuska został zatrudniony w Dziale Księgowym od 01 października 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista techniczny 

Krzysztof Pluciak został zatrudniony w Dziale Administracji od 01 października 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. sekretariatu i kancelarii 

Karolina Michalak została zatrudniona w Sekretariacie od 13 października 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.