Młodszy Specjalista ds. Kadr

Wyniki naborów:

Młodszy Specjalista ds. Kadr

Dział HR

Z dniem 01 września 2022 r. została zatrudniona Aleksandra Tomczyk.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.