Młodszy Specjalista – Laborant w pionie wsparcia w w Centrum Obróbki Plastycznej

Wyniki naborów:

w Grupie Badawczej Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej – BOM

z dniem 20 września 2022 r. został zatrudniony Michał Król, zamieszkały w Poznaniu.

Pan Michał w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.