Młodszy inżynier

Wyniki naborów:

Młodszy inżynier
Kacper Goszcz, zatrudniony w Sekcji Układów Biegowych od 01.09.2022 r.

 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.