Maj 2023

Wyniki naborów:

Specjalista korektor – redaktor

Alicja Januszkiewicz została zatrudniony w Dziale Zarządzania Wiedzą od 08 maja 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy inżynier ds. konstrukcji maszyn rolno-spożywczych

Tomasz Zając został zatrudniony w Sekcji Analiz Inżynierskich od 08 maja 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. projektowania badań i rozwiązań IT

Aleksander Sawicki został zatrudniony w Grupie Badawczej Informatyki od 08 maja 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. zarządzania i bezpieczeństwa sieci IT

Jakub Bernat został zatrudniony w Dziale Utrzymania Systemów od 08 maja 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. kancelarii i sekretariatu

Katarzyna Zielińska została zatrudniony w Sekretariat od 15 maja 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Starszy specjalista – Analityk systemów IT

Krzysztof Grabowski został zatrudniony w Sekcji Analityki Biznesowo-Systemowej i Wdrożeń od 15 maja 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. BHP

Sylwia Sola została zatrudniony w Służbie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy od 22 maja 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.