Luty 2024

Wyniki naborów:

Główny specjalista ds. rozwoju materiałów inżynierskich

Diana Marcano została zatrudniona w Grupie Badawczej Zaawansowanych Technologii Wytwarzania od 1 lutego 2024 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. badań pojazdów szynowych

Gracjan Fynyk został zatrudniony w Laboratorium Badań Materiałowych od 16 lutego 2024 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. certyfikacji

Anna Dudek została zatrudniona w Dziale Certyfikacji od 16 lutego 2024 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.