Listopad 2023

Wyniki naborów:

Młodszy inżynier ds. kształtowania blach 

Sara Dyrkacz – Suchecka została zatrudniona w Grupie Badawczej Kształtowania Blach od 1 listopada 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. metalurgii proszków

Albert Kania został zatrudniony w Grupie Badawczej  Zaawansowanych Technologii Wytwarzania od 1 listopada 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Główny specjalista – Kierownik Grupy Badawczej Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej 

Mateusz Kukliński został zatrudniony w Centrum Obróbki Plastycznej od 1 listopada 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. badań systemów sterowania 

Jakub Wojsa został zatrudniony w Dziale Badań Systemów Sterowania od 1 listopada 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. badań systemów sterowania 

Maciej Banyś został zatrudniony w Dziale Badań Systemów Sterowania od 1 listopada 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. badań 

Piotr Baum został zatrudniony w Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych  od 1 listopada 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. grafiki 

Ani Sukiasyan została zatrudniona w Dziale Sprzedaży i Relacji Handlowych od 1 listopada 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. kadr 

Agata Śmigielska została zatrudniona w Dziale HR od 1 listopada 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.