Lider obszaru – Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej

Twoje miejsce pracy:
ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu
Centrum Transformacji Cyfrowej
 
Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej
Manager
Praca stacjonarna

Twoje zadania:

 • zarządzanie działalnością centrum badawczego działającego w obszarze transformacji cyfrowej w jednostce naukowo-badawczej, realizującej projekty dla gospodarki w kraju i za granicą w zakresie naukowym, badawczym i komercjalizacyjnym 
 • budowanie potencjału naukowego i badawczego centrum, w tym określanie obszarów działalności oraz wskazywanie potencjalnych kierunków rozwoju
 • monitorowanie i analizowanie sytuacji otoczenia zewnętrznego mogącej istotnie wpłynąć na krótko i długofalową działalność naukową, badawczą i komercjalizacyjną centrum
 • kierowanie procesem pozyskiwania projektów badawczych, tworzenia własności intelektualnej, prowadzenie nadzoru nad realizacją projektów badawczych, funkcjonowaniem grup badawczych oraz aktywne wsparcie w zarządzaniu aparaturą naukowo-badawczą
 • odpowiedzialność za zwiększenie przychodów z projektów dotowanych i zleceń komercyjnych o charakterze badawczym
 • efektywne i prawidłowe wykorzystywanie zatwierdzonego budżetu w zakresie wynikającym z zadań powierzonego obszaru
 • utrzymywanie istniejących i aktywne pozyskiwanie nowych kontaktów z instytucjami badawczymi i klientami komercyjnymi
 • aktywne angażowanie się w promowanie centrum i całego instytutu w kraju i za granicą
 • projektowanie, wdrażanie i realizowanie polityki personalnej w centrum, zapewniającej merytoryczną i efektywną obsadę stanowisk w podległych komórkach organizacyjnych 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu technicznym lub ekonomicznym (mile widziane MBA lub doktorat)
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem technicznym powyżej 50 osób, jako osoba na stanowisku CTO lub równoważnym do CTO  
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracującymi w takich obszarach, jak: RF, projektowanie płytek PCB, badania radiowe, firmware, konstrukcje mechaniczne, protokoły transmisji, infrastruktura cloud, aplikacje mobilne, systemy operacyjne, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe
 • minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych (mile widziane doświadczenie pracy w międzynarodowych zespołach projektowych)
 • doświadczenie we wdrażaniu strategii produktowych, pełnieniu roli CPO (zarządzanie zespołami Product Owner)
 • doświadczenie w kreowaniu procesu wytwarzania produktów oraz prowadzeniu projektów technologicznych oraz w tworzeniu strategii produktowych (poszczególnych produktów), całych systemów, synergii międzysystemowych
 • doświadczenie w skutecznym wdrażaniu komercyjnym rozwiązań
 • doświadczenie w tworzeniu budżetu osobowego zespołów technicznych jak i budżetowaniu projektowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 – warunek konieczny
 • dostępność do pracy w pełni stacjonarnej – na miejscu w Poznaniu – warunek konieczny  

Oferujemy Tobie:

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)