Kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej

Twoje miejsce pracy:
ul. Jana Pawła II w Poznaniu
Centrum Zrównoważonej Gospodarki
 
Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej
Ekspert
Praca stacjonarna

Twoje zadania:

 • zarządzanie działalnością grupy badawczej w zakresie naukowym, badawczo-rozwojowym i komercjalizacyjnym
 • budowanie potencjału naukowego i badawczego grupy badawczej, w tym określanie obszarów działalności oraz wskazywanie dyrektorowi centrum potencjalnych kierunków rozwoju
 • monitorowanie i analizowanie sytuacji otoczenia zewnętrznego mogących istotnie wpłynąć na krótko i długofalową działalność naukową, badawczą i komercjalizacyjną grupy badawczej
 • nadzorowanie realizacji zadań i projektów badawczo-rozwojowych oraz funkcjonowaniem sekcji
 • odpowiedzialność za zwiększenie przychodów z projektów dotowanych i zleceń rynkowych o charakterze badawczym
 • efektywne i prawidłowe wykorzystywanie zatwierdzonego budżetu w zakresie wynikającym z zadań powierzonego obszaru
 • utrzymywanie istniejących i aktywne pozyskiwanie nowych kontaktów z instytucjami badawczymi i klientami komercyjnymi
 • projektowanie, wdrażanie i realizowanie polityki personalnej w grupie badawczej, zapewniającej merytoryczną i efektywną obsadę stanowisk
 • odpowiedzialności za bezpieczeństwo personelu i zarządzanie, warsztatem oraz aparaturą naukowo-badawczą
 • inicjowanie współpracy pomiędzy grupami badawczymi

Nasze oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem technologów i/lub konstruktorów w obszarze inżynierii mechanicznej
 • minimum 5-letnie doświadczenie jako technolog i/lub konstruktor w przedsiębiorstwach i/lub jednostkach naukowo-badawczych w obszarze inżynierii mechanicznej
 • wykształcenie wyższe techniczne (mile widziany doktorat w dyscyplinie inżynierii mechanicznej)
 • doświadczenie we wdrażaniu strategii produktowych i procesowych
 • doświadczenie w tworzeniu budżetu osobowego zespołów technicznych, jak i budżetowaniu projektowym
 • doświadczenie w skutecznym wdrażaniu komercyjnym rozwiązań, produktów i projektów
 • doskonała umiejętność współpracy i komunikacji w ramach organizacji jak i z klientami zewnętrznymi
 • orientacja na cele
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

Oferujemy Tobie:

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych i doktoratów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS