Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Twoje miejsce pracy:
ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu
Zespoły wspierające
 
Pion Dyrektora Instytutu
Ekspert
Praca stacjonarna

Twoje zadania:

 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • monitorowanie zgodności działań Instytutu z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 • opiniowanie wewnętrznej dokumentacji w obszarze ochrony danych osobowych (m.in. procedur, wytycznych, formularzy i innych)
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów powierzenia danych osobowych
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzoru oraz dla osób, których dane dotyczą
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych
 • wspomaganie administratora w zarządzaniu naruszeniami ochrony danych
 • monitorowanie otoczenia prawnego, w szczególności zmian w przepisach, wytycznych, rekomendacji UODO
 • bieżące wsparcie działów Instytutu w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • współtworzenie dokumentacji bezpieczeństwa informacji zgodnej z ISO 27001, NIS-2, ustawy o KSC oraz wdrażanie odpowiednich procedur
 • monitorowanie zgodności działań Instytutu z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, w tym analiza luk i proponowanie środków zaradczych
 • aktywny udział w rozwijaniu/koordynacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji oraz systemem zarządzania ciągłością działania i systemem zarządzania ryzykiem
 • doradztwo w zakresie doboru wymagań dotyczących zabezpieczania infrastruktury w tym IT
 • opiniowanie nowych rozwiązań informatycznych w kontekście zgodności z wymaganiami: RODO, ISO 27001, NIS-2, ustawy o KSC
 • bieżące wsparcie pracowników Instytutu w interpretacji oraz wdrażaniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji

Nasze oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w praktyce ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, informatyka, administracja, zarządzanie)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • praktyczna znajomość systemu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i wytycznymi UODO
 • praktyczna znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001, NIS-2, ustawy o KSC
 • doświadczenie we wdrażaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)
 • znajomość podstaw działania i wdrażania powszechnie stosowanych środków kontroli bezpieczeństwa informacji oraz narzędzi i technik niezbędnych do analizy i monitorowania bezpieczeństwa IT
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT dedykowanych dla bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • umiejętność sporządzania raportów oraz formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy samodzielnej oraz w zespole
 • odpowiedzialność i zaangażowanie
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 (mile widziane)
 • certyfikat audytora wiodącego z zakresu ISO 27001 będzie dodatkowym atutem

Oferujemy Tobie:

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych i doktoratów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS