Grudzień 2022

Wyniki naborów:

Specjalista ds. zamówień

Beata Stachowiak-Wysoczańska zamieszkała w Poznaniu została zatrudniona w Dziale Zamówień od 30 grudnia 2022 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Dyrektor Centrum Pojazdów Szynowych

Piotr Tarnawski zamieszkały w Poznaniu został zatrudniony w Centrum Pojazdów Szynowych od 12 grudnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Starszy Specjalista ds. badań i projektowania rozwiązań IT – Analistyk systemów IT

Marcin Antecki zamieszkały w Warszawie został zatrudniony w Grupie Badawczej Informatyk od 12 grudnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowiska pracy.

 

Specjalista ds. badań i projektowania rozwiązań IT

Krzysztof Trusiak zamieszkały w Białystok został zatrudniony w Grupie Badawczej Informatyk od 05 grudnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowiska pracy.

 

Specjalista ds content marketingu

Kacper Wośkowiak zamieszkały w Poznaniu został zatrudniony w Dziale Marketingu od 05 grudnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Specjalista ds. badań powierzchni

Joanna Olszewska zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Grupie Badawczej Technologii Kompozytowych w Sekcji Badania i Modyfikacji Powierzchni od 01 Grudnia 2022 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Młodszy specjalista ds. grafiki

Jędrzej Cichy zamieszkały w Poznaniu został zatrudniony w Dziale Marketingu od 01 grudnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Starszy specjalista ds. zarządzania projektami

Łukasz Brzeziński zamieszkały w Poznaniu został zatrudniony w Grupie Badawczej Logistyki od 01 grudnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Pracownik obsługi – Warsztatowiec

Jakub Kempski zamieszkały w Poznaniu został zatrudniony w Grupie Badawczej Kształtowanie Objętościowego i Automatyzacji w Sekcji Wytwarzania Prototypów od 01 grudnia 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Pracownik obsługi – sprzątaczka

Dorota Ulatowska zamieszkała w Poznaniu oraz Elieonora Siakerina zamieszkała w Poznaniu zostały zatrudnione w Dziale Administracji od 01 Grudnia 2022 r.
Kandydatki w największym stopniu spełniły oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Młodszy specjalista ds. badań

Agnieszka Lenkiewicz zamieszkała w Kiekrzu została zatrudniona w Sekcji Badań Pojazdów Szynowych 01 grudnia 2022 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowiska pracy.