Wykorzystanie modułowych systemów podawania i mieszania materiałów proszkowych na przykładzie linii technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych wraz z systemem eksperckim doboru modułów i parametrów pracy

 

Nazwa programu:  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Nazwa projektu: „Wykorzystanie modułowych systemów podawania i mieszania materiałów proszkowych na przykładzie linii technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych wraz z systemem eksperckim doboru modułów i parametrów pracy”

 

Lider projektu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej 

               

Konsorcjanci projektu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

IPRO sp. z o.o.  w Gnieźnie 

 

Wartość projektu:  6213747,89 PLN

Wartość dofinansowania:  5348205,84        

Okres realizacji projektu: 2019 – 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, nr POIR.04.01.04-00-0033/18

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY