Wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Controlling Łukasiewicza w zakresie wprowadzenia innowacji organizacyjnej – budowy wielowymiarowego systemu

Projekt badawczo-rozwojowy: „Wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Controlling Łukasiewicza w zakresie wprowadzenia innowacji organizacyjnej – budowy wielowymiarowego systemu do planowania, realizacji, kontroli, monitorowania i raportowania zadań i celów instytutów Łukasiewicza”

 


 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz
 
Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2022
Dofinansowanie: 110 000 zł
Całkowita wartość: 110 000 zł
 
 

 
 

Skontaktuj się z nami