Food4CE – Strengthening Innovation Capacities Among Central European Alternative Food Networks

InterregCE-LOGO-standard

Projekt dofinansowany z programu Interreg Central Europe

Akronim: Food4CE

Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.03.2023

Data zakończenia: 28.02.2026

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY