Progress towards Federated Logistics through the integration of TEN-T into a Global Trade Network – PLANET

baner projektu

 

„Progress towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T Into A Global Trade Network” (PLANET)

 
Projekt PLANET jest międzynarodowym przedsięwzięciem badawczym, w ramach którego realizowane są trzy działania demonstracyjne tzw. living labs. Projekt ma na celu ocenę wpływu powstających globalnych korytarzy handlowych na sieć korytarzy TEN-T i zapewnienie integracji Europy z globalną siecią.


Najważniejsze wyzwania

  • Usprawnienie procesów logistycznych w przepływach towarowych z Chin do Europy wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku w kanale e-commerce.
  • Ocena wpływu powstających globalnych korytarzy handlowych
    na sieć korytarzy TEN-T
  • Integracja globalnej sieci z siecią Unii Europejskiej dzięki innowacyjnym koncepcjom i technologiom (IoT, Blockchain, Fizyczny Internet, 5G, druk 3D, autonomiczne pojazdy / automatyzacja, hyperloop).


Rezultaty
Zintegrowana komunikacja cyfrowa pomiędzy aktorami w sieci transportowej.


Korzyści
Ustandaryzowany przepływu danych i dostęp do informacji o ładunkach w całym łańcuchu dostaw.

 

 

Skontaktuj się z nami