POIR.04.01.04-00-0095/19 – Siewnik pneumatyczny do punktowego siewu nasion

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0095/19 pt.: „Siewnik pneumatyczny do punktowego siewu nasion, zwłaszcza kukurydzy, bawełny i buraków cukrowych, z jednoczesną, wielowariantową, doglebową aplikacją nawozów stałych i ciekłych”.

 
Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0095/19-00 z dn. 16.10.2020 r.
Czas realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.07.2023
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne.
 
Wartość projektu: 3 719 073,75 zł
Dofinansowanie projektu z EFRR: 2 829 868,75 zł
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny (Lider Projektu) oraz firma Akpil sp. z o.o. realizują wspólnie projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Siewnik pneumatyczny do punktowego siewu nasion, zwłaszcza kukurydzy, bawełny i buraków cukrowych, z jednoczesną, wielowariantową, doglebową aplikacją nawozów stałych i ciekłych”.
 
Cel projektu
Celem Projektu jest opracowanie siewnika pneumatycznego do punktowego wysiewu nasion, szczególnie kukurydzy, bawełny i buraków, z jednoczesną, wielowariantową, doglebową aplikacją nawozów stałych i ciekłych.

Rezultatem projektu będzie maszyna wyposażona w:

  • punktowy wysiew nasion, zwłaszcza kukurydzy a także bawełny i buraków cukrowych,
  • aplikator nawozu oraz aplikator nawozu ciekłego,
  • redlice nawozowe zamontowane przed sekcjami wysiewającymi nasiona, z regulacją głębokości i odległości aplikacji nawozu od rzędów nasion, z możliwością zadawania nawozu po obu stronach rzędu nasion,
  • system sterowania umożliwiający zmienne dawkowanie nawozów ciekłych, dedykowany dla roślin wysiewanych w dużych odległościach w rzędzie.

 
Planowane efekty
Opracowana i zbudowana w ramach Konsorcjum maszyna przeznaczona do innowacyjnego siewu punktowego jednocześnie realizuje zabieg siewu i nawożenia startowego co pozwala na zwiększenie jakości i wydajności operacji agrotechnicznych. Oferowane przez producentów siewniki punktowe wyposażane są głównie w aplikatory nawozu stałego i pojedyncze redlice nawozowe.

Innowacyjny system zmiennego dawkowania nawozu płynnego zapewni skorelowanie miejsc jego aplikacji z pozycją nasion wysianych w rzędzie, co dodatkowo zwiększy precyzję nawożenia zlokalizowanego w przypadku dużych odległości pomiędzy roślinami w rzędzie.
 

Skontaktuj się z nami