Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych – PEF

 

Projekt „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych – PEF”

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”)

Celem projektu jest wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Najważniejsze wyzwania

Wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Rezultaty

• stworzenie Platformy Elektronicznego Fakturowania, bezpłatnego narzędzia do przesyłu e-faktur od wykonawców zamówień publicznych do administracji
• osiągnięcie stanu gotowości podmiotów publicznych do odbioru faktur elektronicznych zgodnych z wymaganiami Dyrektywy 2014/55/UE.

Korzyści

• poprawa dostępu do informacji publicznej w zakresie realizacji zamówień publicznych
• obniżenie kosztów obsługi zamówień publicznych w przedsiębiorstwach i jednostkach sfery finansów publicznych
• obniżenie wartości kalkulowanych zamówień i zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych
• ułatwienie polskim firmom (w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom) aktywnego uczestnictwa w unijnym rynku zamówień publicznych.

 

Strona portalu Platformy Elektronicznego Fakturowania (eFaktura.gov.pl)

 

Skontaktuj się z nami