ABM – Opracowanie ujednoliconego zestawu implantologicznego dla małoinwazyjnych korekt wad torakochirurgicznych wraz z instrumentarium

image 3

Projekt dofinansowany z budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych.  

Akronim: ABM

Rodzaj: B+R

Dofinansowanie: 4 369 412,10 zł (w tym Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny: 1 113 879,90 zł) 

Całkowita wartość: 5 894 478,30 zł 

Data rozpoczęcia: 01.02.2023

Data zakończenia: 30.04.2025

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie małoinwazyjnego, uniwersalnego zestawu implantologicznego: płytki korekcyjnej oraz płytek mocujących (z nowatorskim system mocowaniem) wraz z instrumentarium pozwalającym na wszczepienie takiego zestawu do korekcji różnych deformacji ściany klatki piersiowej. Elementy będą wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej 316LVM lub stop tytanu (Ti6Al4V).  Główną innowacją projektu jest opracowanie takiego kształtu i sposobu mocowania pręta i płyt mocujących, które pozwolą uniknąć przemieszczenia pręta w trakcie leczenia (okres 2-3 lata) i uszkodzenia żeber i/lub tkanek/narządów. Głównym celem jest wyeliminowanie drutu jako metody mocowania implantu do żeber i zastąpienie tej metody mocowania inną. 

Skład konsorcjum:

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: 

  • BHH Mikromed Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 
  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny  

___
Pobierz plakat

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY