Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu

Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”

Celem projektu jest usprawnienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy wraz z Kontem firmy, na którym będą przechowywane i prezentowane dane potrzebne do realizacji usług. Ponadto, planuje się również stworzyć kanał komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a Rzecznikiem MŚP. Udostępnienie planowanych e-usług oraz konsolidacja serwisów stworzą centralne miejsce dla przedsiębiorców chcących załatwiać sprawy firmowe przez Internet.

Okres realizacji umowy: 01.03.2019 – 31.08.2022

Najważniejsze wyzwania
Połączenie serwisów CEIDG i Biznes.gov.pl.

Rezultaty

  • Uproszczenie architektury systemów,
  • Ujednolicenie technologii,
  • Stworzenie spójnych kanałów komunikacji,
  • Obniżenie kosztów realizacji i promocji e-usług.

Korzyści

  • Przedsiębiorcy, ich pełnomocnicy oraz urzędnicy zyskają dostęp do jednego Konta, w którym będą przechowywane wszystkie dane. W ramach projektu zostanie stworzona nowa e-usługa wpisu do rejestru CEIDG – prostsza i bardziej intuicyjna. Przedsiębiorca, który skorzysta z e-usługi wpisu do CEIDG otrzyma listę sugerowanych spraw (np. rejestracja kasy fiskalnej, zezwolenie na alkohol), jakie musi załatwić, aby zacząć działać w danej branży. Co ważne, będzie mógł je od razu załatwić online w jednym miejscu, bez konieczności rejestracji w kolejnym systemie.
  • Dzięki projektowi uruchomiona zostanie też obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli załatwiać sprawy online, i odbierać odpowiedzi z urzędu w Koncie przedsiębiorcy. Na Biznes.gov.pl przedsiębiorca otrzyma wszystkie informacje publikowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz objaśnienia prawne, publikowane w tej chwili przez urzędy na stronach BIP.

Skontaktuj się z nami