H2CONTROL – Kompletny system sterowania pojazdem wodorowym

image 3

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa. Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

Akronim: H2CONTROL

Rodzaj: B+R

Dofinansowanie: 7 666 290,00 zł

Całkowita wartość: 10 219 450,00 zł

Data rozpoczęcia: 01.04.2023

Data zakończenia: 31.08.2024

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie kompletnego systemu sterowania pojazdem wodorowym, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Cel projektu wpisuje się w aktualne strategie rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i w Europie, kształtowania gospodarki nisko- i zeroemisyjnej, OZE, wykorzystania alternatywnych paliw (czyste paliwa), działania związane z szeroko zakrojoną ochroną środowiska. Rezultat projektu zostanie skomercjalizowany i znajdzie zastosowanie w praktyce gospodarczej realnie wspierając rozwój technologii i gospodarki wodorowej w Polsce.

Działania niezbędne do opracowania kompletnego układu sterowania pojazdem wodorowym zostały zgrupowane w trzech etapach, zaplanowanych na okres 17 miesięcy. Etap 1. obejmuje przeprowadzenie niezbędnych obliczeń i analiz skrajni pojazdu, dynamiki, statyki i charakterystyki trakcyjnej. W etapie 2. zaplanowano pozyskanie kluczowych elementów wodorowego układu zasilania (komponentów i podzespołów dla pojazdu szynowego z wodorowym układem zasilania). Część działań zaplanowanych w tym etapie obejmować będzie przeprowadzenie publicznych postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W ramach etapu 3. wykonane zostaną prace związane z opracowaniem i wdrożeniem systemu sterowania pojazdem szynowym z wodorowym układem zasilania (hardware i software).

Rezultaty:

Forma komercjalizacji rezultatów projektu została wypracowana wspólnie przez partnerów projektu i zakłada dwie przejrzyste ścieżki komercjalizacji, tj.: a) udzielenie licencji niewyłącznej na zastosowanie w pojeździe kompletnego układu sterowania (komercjalizacja bezpośrednia; sprzedaż IP) oraz b) odsprzedaż kompletnego układu sterowania. Komercjalizacja rezultatów projektu w postaci udzielenia licencji niewyłącznej zdecydowanie redukuje ryzyko projektu związane z możliwością wycofania się partnera/klienta z projektu i pozostawia Instytutowi możliwość współpracy i komercjalizacji rezultatów projektu z udziałem innego producenta pojazdów szynowych z wodorowym układem zasilania.

 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY