Internacjonalizacja i innowacje wzornicze w branży meblarskiej – eksploracja współzależności

Projekt badawczy: „Internacjonalizacja i innowacje wzornicze w branży meblarskiej – eksploracja współzależności”

 

 

Projekt realizowany w ramach 16 edycji programu PRELUDIUM, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Numer umowy: UMO-2018/31/N/HS4/03036

Czas trwania projektu: 02.10.2019 – 01.10.2023

Kwota dofinansowania: 209 706,00 zł

Kierownik projektu: mgr Dobrochna Augustyniak-Wysocka

 

Opis projektu:

Projekt badawczy ma na celu określenie związków pomiędzy innowacjami wzorniczymi a procesem ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw i ich pozycją w globalnych łańcuchach wartości. Innowacje zazwyczaj kojarzą się ze znaczącymi zmianami w funkcjonalności produktu lub technologii jego wytworzenia, jednak coraz więcej uwagi poświęca się innym rodzajom innowacji, wśród których można wskazać na innowacje wzornicze, które wiążą się z nowym projektem produktu. Część z takich innowacji będzie zaliczana do tzw. innowacji nietechnologicznych. Ich związek z internacjonalizacją przedsiębiorstwa pozostaje wciąż słabo zbadany, a wiele wskazuje na to, że będą one miały duże znaczenie w przypadku takiej branży jak meblarstwo.

Meble są jednym z tych towarów, których Polska eksportuje najwięcej, jednak są one często sprzedawane za granicą pod obcymi markami, a rodzimi producenci konkurują głównie ceną. Wprowadzenie na rynek zagraniczny innowacyjnych wzorniczo produktów powinno umożliwić zwiększenie marży i zbudowanie własnych, rozpoznawalnych marek, które konsumentom kojarzyć się będą z unikalnymi i stylowymi wzorami mebli. Z drugiej strony, sama obecność przedsiębiorstwa na innych rynkach może stymulować powstawanie nowych projektów. Niewiele badań dotychczas poruszało te zagadnienia, stąd warto sprawdzić, na ile przypuszczenia te znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

Badanie dotyczy dwukierunkowych zależności pomiędzy innowacjami wzorniczymi a internacjonalizacją przedsiębiorstw na przykładzie branży meblarskiej. W pierwszym etapie dokonany zostanie przegląd literatury, który wskaże możliwe sposoby zdefiniowania i mierzenia innowacji wzorniczych, umiędzynarodowienia i pozycji w globalnych łańcuchach wartości w dalszych badaniach. Drugi etap zakłada przeprowadzenie szeroko zakrojonego badania ankietowego wśród przedsiębiorstw meblarskich i zbudowanie na jego podstawie modelu, który pozwoli na dokładniejsze zbadanie innowacyjności w kontekście prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych.

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY