Innowacyjny, specjalny pojazd kolejowy z napędem hybrydowym – ISPK

 

Projekt: „Innowacyjny, specjalny pojazd kolejowy z napędem hybrydowym udoskonalony o zasilanie z zasobników energii, będący bazą do montażu urządzeń przeznaczonych do budowy, diagnostyki i pomiarów infrastruktury kolejowej”

 
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1601/20-00 z dnia 17.06.2021
Okres realizacji projektu: od 4.01.2021 do 29.12.2023
Akronim: ISPK (POIR)/BTR
 
Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentnego Rozwoju 2014-2020. Działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 
Dofinansowanie projektu:
Całkowity budżet i kwota wydatków kwalifikowalnych: 29 403 525,00 zł,
Dofinansowanie ogółem: 19 603 262,50 zł,
Dofinansowanie dla Łukasiewicz – PIT: 9 803 000,00 zł
 
Skład konsorcjum:

  • ZPS Sp. z o.o. (Lider)
  • Łukasiewicz – PIT

 
Streszczenie projektu:
Projekt przewiduje przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, opracowanie dokumentacji technicznej, a także budowę prototypu hybrydowego pojazdu kolejowego, udoskonalonego o zasilanie z zasobników energii, który stanowił będzie bazę do zabudowy różnego typu urządzeń przeznaczonych do budowy, diagnostyki i pomiarów infrastruktury kolejowej. Pojazd będzie posiadał trzy niezależne źródła zasilania tj. sieć trakcyjna, zasobniki energii oraz (awaryjnie) agregat prądotwórczy. Prędkość maksymalna przy zasilaniu z sieci trakcyjnej wyniesie 160 km/h.

W przypadku awarii sieci, jej niesprawności lub jej braku, pojazd będzie mógł być zasilany z zasobników energii, które będą doładowywane podczas jazdy z wykorzystaniem sieci trakcyjnej lub podczas postoju w punkcie ładowania. Zaletą pojazdu będzie ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, dzięki możliwości odzyskiwania energii z procesu hamowania, która będzie magazynowana i wykorzystana do napędzania pojazdu, w celu wydłużenia jego czasu pracy na zasilaniu z zasobników energii.

Dla osiągnięcia celu finalnego jakim będzie wybudowany, sprawdzony i dopuszczony do eksploatacji na torach kolejowych pojazd, niezbędne jest zrealizowanie następujących prac:

  • wykonanie prac badawczo-rozwojowych (analizy techniczne, obliczenia, dobór podzespołów konstrukcyjnych, wybór dostawców itp.),
  • opracowanie dokumentacji projektowej pojazdu,
  • zaprojektowanie i wybudowanie stanowiska do prób układów napędowych pojazdu,
  • wybudowanie prototypu pojazdu,
  • przeprowadzenie niezbędnych prób stanowiskowych i badań ruchowych.

 
Cele projektu:
Celem realizacji projektu jest budowa nowego, innowacyjnego, specjalnego pojazdu kolejowego z hybrydowym systemem napędowym, przyjaznego środowisku naturalnemu. Wybudowany i sprawdzony prototyp pojazdu pozwoli na wprowadzenie go do produkcji, a także na zastosowanie przyjętych w nim innowacyjnych rozwiązań technicznych w innych produktach ZPS Sp. z o.o. Pozwoli to na znaczne podniesienie konkurencyjności firmy na rynku kolejowym, a także zdobywanie nowych zamówień.

 

 

Skontaktuj się z nami