HPC4Poland EDIH – HPC4Poland European Digital Innovation Hub

co-funded by the eu

 

Okres realizacji: 1.06.2023 – 31.05.2026 

Łączna wartość projektu: 3 933 986,00 EUR 

Wartość projektu dla Łukasiewicz-PIT: 581 947,97 EUR 

Dofinansowanie dla Łukasiewicz-PIT: 290 973,99 EUR 

 

Projekt współfinansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej Digital Europa na podstawie umowy nr 101083764. 

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firm produkcyjnych i organizacji publicznych przede wszystkim północno-zachodniej Polski (NUTS1). Nastąpi to  poprzez zwiększenie świadomości i dostępności zaawansowanych narzędzi i usług cyfrowych opartych na bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych rozwiązaniach High Performance Computing (HPC), w tym: symulacjach w chmurze (PaaS), systemach czujników (IoT), AR/VR/MR, robotach współpracujących, AGV, AMR, technologiach addytywnych, sztucznej inteligencji i analizach Big Data. EDIH HPC4Poland jest macierzą informacji zwrotnych i prawdziwym węzłem wymiany wartości i usług 

pomiędzy zespołami badawczymi, dostawcami i odbiorcami zaawansowanych koncepcji, metod   i rozwiązań w regionie docelowym i regionach współpracujących. Bazując na zasobach i wiedzy 

dziedzinowej centrów kompetencyjnych (jednostek badawczych) oraz partnerów biznesowych (dostawców narzędzi), EDIH wdraża kompleksową ofertę transformacji cyfrowej w jednym miejscu, obecnie niedostępną na polskim rynku. Rozwiązania będą oferowane dla 4 rynków docelowych: transport/ motoryzacja, medycyna/farmaceutyka, drewno/meble oraz rolnictwo/przetwórstwo. 

Projekt składa się z trzech uzupełniających się bloków, z których każdy reprezentuje inną kategorię usług EDIH i etapów transformacji cyfrowej: 

 1. Promocja
 2. Biznes
 3. Technologie

W skład konsorcjum wchodzi 16 wyspecjalizowanych podmiotów. Są to jednostki naukowe, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, w tym MŚP, oraz instytucje otoczenia biznesu. 

EDIH HPC4Poland jest już lokalnie identyfikowany jako naturalny pierwszy punkt kontaktowy dla zaawansowanych technologii i kompetencji cyfrowych dla przemysłu wytwórczego. Dzięki temu projektowi marka zyska rozpoznawalność wśród partnerów i klientów z całej Europy. Grupami docelowymi usług EDIH są MŚP, małe spółki o średniej kapitalizacji oraz organizacje sektora publicznego. 

 

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą: 

 1. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
 2. FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
 3. POLITECHNIKA POZNANSKA 
 4. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 
 5. UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI 
 6. FUNDACJA ALTUM 
 7. POLITECHNIKA GDANSKA 
 8. PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY TECHNOPARK GLIWICE SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 
 9. APOLLOGIC SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 
 10. ATRES INTRALOGISTICS SP. Z O.O. 
 11. INVENCO SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 
 12. SIEĆ BADAWCZA LUKASIEWICZ – POZNANSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY 
 13. SIEĆ BADAWCZA LUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH 
 14. POWIAT WRZESINSKI 
 15. PROCOBOT SP ZOO SPK 
 16. CONCORDIA DESIGN SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY