e-Pack – Inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce

Projekt badawczo – rozwojowy: „Inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce” (e-Pack)

 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

„Inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce” (e-Pack)

Akronim: e-Pack
Dofinansowanie: 3.153.199,39 zł
Całkowita wartość: 3.507.500,00 zł

Celem jest stworzenie opakowania, które będzie miało funkcje wielokrotnego użytku inspirowane rozwiązaniami Fizycznego Internetu.

Najważniejsze wyzwania

Kompleksowe rozwiązanie inteligentnego opakowania zwrotnego przy współpracy trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz:

  • Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (Łukasiewicz – PIT)
  • Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz – IMiF)
  • Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny (Łukasiewicz – ŁIT)

Rezultaty

  • ograniczenie kosztów dostaw poprzez wielokrotne wykorzystanie tego samego opakowania, 
  • maksymalizacja materiałów recyklingowych, 
  • ograniczenie śladu węglowego w procesach logistycznych,  
  • dostęp do szczegółowych informacji o przesyłce, 
  • skrócenie czasu wypełnienia zbędnych dokumentów,  
  • dostęp do szczegółowych informacji, np.: poziom wstrząsów bądź upadków przesyłki, 
  • lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.

 
Korzyści

Projekt głównie skierowany jest dla sektora e-commerce działającego w modelu omnikanałowym. Celem jest stworzenie opakowania, które będzie miało funkcje wielokrotnego użytku inspirowane rozwiązaniami Fizycznego Internetu. Mające na uwadze wsparcie procesów logistycznych w obszarze B2C, ochronę środowiska poprzez ograniczenie śladu węglowego oraz zminimalizowanie odpadów. Cięcie kosztów poprzez zrezygnowanie z etykiet logistycznych na rzecz e-Pack, która wszelkie niezbędne informacje będzie miała zawarte w sobie. 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY