e-IMPACT

baner projektu Impact

 

Celem projektu jest dostosowanie i pilotażowe wdrożenie standardu eFreight do wymiany informacji w portach europejskich, w tym zastosowanie standardu eFreight przy wymianie informacji w trzech korytarzach sieci TEN-T: Atlantyckim, Śródziemnomorskim oraz Bałtyk/Adriatyk.
 
Najważniejsze wyzwania

Dostosowanie i pilotażowe wdrożenie standardu eFreight do wymiany informacji w portach europejskich, w tym zastosowanie standardu eFreight przy wymianie informacji w trzech korytarzach sieci TEN-T: Atlantyckim, Śródziemnomorskim oraz Bałtyk/Adriatyk.
 
Rezultaty

Pilotażowe zastosowanie standardu eFreight obejmie różne rozwiązania IT, w tym:

  • system informatyczny umożliwiający/usprawniający transport multimodalny oraz planowanie i zarządzanie logistyką zintegrowaną z systemami zarządzania transportem,
  • multimodalne planowanie tras dla transportu towarów,
  • narzędzia do śledzenia,
  • aplikacje inteligentnego cargo,
  • narzędzia do implementacji dokumentów transportowych,
  • infrastrukturę informatyczną do wymiany informacji, autoryzacji i autentykacji użytkowników: eFreight connectivity infrastructure,
  • wsparcie dla interoperacyjności pomiędzy standardami.

 
 Korzyści

Pilotażowe wykorzystanie standardu eFreight zostanie zastosowane w portach sieci TEN-T, ich otoczeniu logistycznym oraz między węzłami multimodalnymi trzech korytarzy transportowych TEN-T. Porty zaangażowane w projekt to: Triest (Włochy), Leixoes i Lizbona (Portugalia), Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście (Polska). Zadania polskiego „pilota” realizują wspólnie Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, Bałtycki Terminal Kontenerowy z Gdyni, oraz partner technologiczny – firma Qmak.

 

 

Skontaktuj się z nami