E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania – PEF2

 

Projekt „e-Faktury Specjalizowane – Rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania – PEF2” ma pozwolić na przesyłanie tzw. faktur specjalizowanych, dedykowanych dla dostawców energii, gazu, usług komunalnych, operatorów telekomunikacyjnych. Projekt jest kontynuacją projektu PEF.

Wartość dofinansowania: 8 276 698,50 zł
Czas trwania projektu:  23.03.2020 – 21.06.2022

Najważniejsze wyzwania

Umożliwienie przesyłania tzw. faktur specjalizowanych, dedykowanych dla dostawców energii, gazu, usług komunalnych, operatorów telekomunikacyjnych, itp.

Rezultaty

  • nowa e-usługa przesyłania faktur specjalizowanych wzbogacona o dodatkowe funkcjonalności ułatwiające korzystanie z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
  • wypracowanie ogólnopolskich standardów dokumentów dla różnych rodzajów faktur specjalizowanych

Korzyści

  • skrócenie czasu potrzebnego na obsługę elektronicznych faktur specjalizowanych oraz zmniejszenie kosztów ich przetwarzania; zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i jednostek administracji publicznej
Skontaktuj się z nami