Centrum Pojazdów Szynowych

Centrum Pojazdów Szynowych prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nowego oraz modernizowanego taboru szynowego. Specjaliści z branży taboru szynowego realizują prace związane z rozwojem i badaniami symulacyjnymi, stanowiskowymi i ruchowymi różnego typu pojazdów szynowych, szynowo-drogowych i ich podzespołów.

 

Centrum skupia działania:

 • Grupy Badawczej Prototypów
  • Sekcji Prototypów
  • Sekcji Układów Pneumatycznych i Zespołów Hamulcowych
  • Sekcji Serwisu
 • Grupy Badawczej Układów Elektrycznych
  • Sekcji Układów Elektrycznych
  • Sekcji Układów Sterowania
 • Grupy Badawczej Rozwoju Pojazdów Szynowych
  • Sekcji Układów Biegowych
  • Sekcji Pojazdów Pasażerskich
  • Sekcji Lokomotyw i Pojazdów Towarowych
 • Laboratorium Pojazdów Szynowych
  • Sekcji Certyfikacji Pojazdów Szynowych
  • Sekcji Badań Pojazdów Szynowych
  • Sekcji Badań Symulacyjnych
  • Sekcji Normalizacji
 • Działu Administracji i Magazynowania
 • Działu Kontroli Jakości

W ramach Centrum Pojazdów Szynowych, w Łukasiewicz – PIT funkcjonuje akredytowane Laboratorium Pojazdów Szynowych (certyfikat akredytacji AB 744). Ponadto, swoją działalność prowadzi także akredytowana jednostka certyfikująca wyroby (certyfikat akredytacji AC 173) oraz akredytowana jednostka inspekcyjna (certyfikat akredytacji AK 024).
 

Obszary działalności:

 • Badania homologacyjne tramwajów.​
 • Badania zmęczeniowe ram wózków kolejowych, ich zespołów i elementów.​
 • Statyczne badania wytrzymałościowe pudeł pojazdów szynowych.​
 • Badania EMC (promieniowane, przewodzone), zgodności z systemami wykrywania taboru.​
 • Badania pantografów.​
 • Sprawdzenia współpracy pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS z infrastrukturą przytorową.​
 • Badania właściwości akustycznych pojazdów kolejowych i tramwajów.​
 • Obliczenia skrajni pojazdów.​
 • Badania wytrzymałości konstrukcji.​
 • Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych.​
 • Badania układów hamulcowych, hamulców i procesów hamowania pojazdów szynowych i tramwajów.​
 • Przeprowadzanie kompleksowych procesów certyfikacji wyrobów sektora kolejowego.​
 • Weryfikacja WE podsystemów, ocena zgodności WE składników interoperacyjności, ocena zgodności podsystemów z wymaganiami krajowymi, certyfikacja zgodności jako jednostka organizacyjna, certyfikacja w obszarze dobrowolnym zgodna z zakresem akredytacji.​
 • Prace związane z niezależną oceną bezpieczeństwa jako jednostka inspekcyjna.​
 • Prace rozwojowe nad pojazdami szynowymi i szynowo -drogowymi, zespołami i układami do pojazdów szynowych oraz systemów transportu kombinowanego.​
 • Kompleksowe rozwiązania dotyczące zagadnień elektrycznych w pojazdach szynowych.

 

Piotr Tarnawski

Dyrektor Centrum Pojazdów Szynowych
Piotr Tarnawski

Centrum Pojazdów Szynowych

ul. Warszawska 181
61-055 Poznań
Tel.: +48 61 653 40 01
E-mail: office.dbt@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami