Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii

Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze przepływu dóbr w systemach makrologistycznych, łańcuchach logistycznych i przedsiębiorstwach, technologii radiowych, elektroniki, automatyki i robotyki, technik automatycznej identyfikacji, lokalizacji i monitorowania, technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

 

Centrum skupia działania:

W ramach Centrum swoją działalność prowadzi akredytowane Laboratorium Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej (certyfikat akredytacji AB 053).

 

Obszary działalności:

 • Diagnostyka i ocena obszarów logistyki (audyt przedsiębiorstwa oraz badania rynku).
 • Projektowanie efektywnych rozwiązań logistycznych, zarówno na poziomie organizacji procesów, jak również infrastruktury logistycznej.
 • Projektowanie efektywnych rozwiązań w zakresie planowania zapotrzebowania i uzupełniania zapasów na potrzeby produkcji i sprzedaży.
 • Projektowanie systemów zarządzania transportem, z uwzględnieniem mulitimodalności.
 • Projektowanie organizacji i technologii magazynów i centrów logistycznych.
 • Projektowanie i wdrażanie technologii identyfikacyjnych i lokalizacyjnych w oparciu o:
  • pasywne techniki radiowe RFID
  • kody kreskowe 1D i 2D o dowolnych symbolikach
  • aktywne systemy lokalizacji wewnętrznej i zewnętrznej RTLS oraz GSM
  • sieci sensoryczne niskich mocy
  • analizę obrazu.
 • Realizacja projektów badawczo-rozwojowych z zakresu elektroniki, telekomunikacji, rozwiązań IoT itp., ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w szeroko rozumianej logistyce.
 • Projektowanie, prototypowanie i małoseryjna produkcja urządzeń elektronicznych.
 • Badania urządzeń radiowych, elektronicznych i elektrycznych w zakresie szeroko rozumianej odporności i kompatybilności elektromagnetycznej na zgodność z dyrektywami EMC/RED (Znak CE).

 

Michał Grabia

Dyrektor Centrum
Logistyki i Nowoczesnych Technologii
dr inż. Michał Grabia

Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii

ul. Ewarysta Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Tel.: +48 61 850 48 90
E-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami