RFID w Poczcie Polskiej S.A.

„Badanie, symulacja oraz opracowanie nowych wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych uwzględniających praktyczne wykorzystanie pasywnych technologii identyfikacji radiowej w środowisku gęstym”

Projekt o wartości 9 115 713,10 zł, w tym dofinansowanie 6 129 325,27 zł współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne. Działanie 4.1.4.
Najważniejsze wyzwania

Głównym wyzwaniem projektu jest znaczące usprawnienie usług oferowanych przez Pocztę Polską S.A. dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik bezstykowej pasywnej identyfikacji radiowej w warunkach realizacji wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych w ramach rozbudowanej sieci dystrybucyjnej firmy.

Rezultaty

  1. Nowe procesy ekspedycyjno-rozdzielcze zastosowane pilotowo w sieci dystrybucji przesyłek pocztowych i uwzględniające wykorzystanie określonych technik identyfikacji radiowej.
  2. Analizy procesowa, modelowanie oraz opracowanie i symulacjia nowych procesów logistycznych realizowanych dla różnych poziomów hierarchii opakowaniowej.
  3. Badania porównawcze wybranych rozwiązań RFID w warunkach laboratoryjnych jak i rzeczywistych oraz badania skuteczności realizacji procesów identyfikacyjnych w układach wielokrotnych w stanach statycznej oraz dynamicznej zmiany lokalizacji w środowiskach gęstych
  4. Prototyp rozproszonej sieci dystrybucyjnej wykorzystującej wybrane rozwiązania techniczne RFID.
  5. Wielokryterialne badania efektywności operacyjnej zarówno komponentów technicznych systemu jak i nowych procesów operacyjnych.

Korzyści

  • Dokonanie znaczącego usprawnienia/unowocześnienia usług kurierskich firmy, szczególnie w zakresie logistyki przesyłek paletowych oraz paczek, co w sytuacji dynamicznego wzrostu rynku ecommerce ma dla firmy znaczenie kluczowe.
  • Znacząco ulepszone procesy ekspedycyjno-rozdzielcze, uwzględniające zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych RFID.
  • Know-how” konsorcjantów w zakresie doboru i implementacji konkretnych rozwiązań identyfikacyjnych zastosowanych na wybranych jednostkach logistycznych.

 

Skontaktuj się z nami