agrifoodTEF – Test and Experiment Facilities for the Agri-Food Domain

agrifood tef

Projekt współfinansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej Cyfrowa Europa na podstawie umowy nr 101100622. 

Akronim: agrifoodTEF

Dofinansowanie: 1 197 865 EUR

Całkowita wartość: 59 143 706,68 EUR  (w tym 2 395 730 EUR dla Łukasiewicz - PIT)

Data rozpoczęcia: 01.01.2023

Data zakończenia: 31.12.2027

 

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie sieci centrów testowania i eksperymentowania w Europie, której zadaniem będzie wsparcie firm technologicznych z branży rolno-spożywczej w rozwoju ich osiągnięć z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki oraz walidacji w rzeczywistych warunkach i na rzeczywistych obiektach. Ogólnym celem jest wypełnienie luki pomiędzy zaawansowanymi badaniami a docelowymi rynkowymi produktami, które wspierają wydajne i zrównoważone rolnictwo, spełniając jednocześnie rygorystyczne wymogi użytkowników.

Skład konsorcjum:

 1. FONDAZIONE BRUNO KESSLER  
 2. DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH 
 3. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 
 4. STICHTING WAGENINGEN RESEARCH  
 5. JOSEPHINUM RESEARCH 
 6.  INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POURL’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT 
 7. POLITECNICO DI MILANO  
 8. INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE 
 9. SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ – POZNANSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY 
 10. WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 
 11. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
 12. FONDAZIONE EDMUND MACH  
 13. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN  
 14. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO  
 15. ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA SPA 
 16. WAGENINGEN UNIVERSITY  
 17. LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS 
 18. ACTA ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLE – LES INSTITUTS TECHNIQUES AGRICOLES 
 19. INSTITUT DE L’ELEVAGE  
 20. ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL  
 21. INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VIN  
 22. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 23. ASTAZERO AB 
 24. STIFTUNG FACHHOCHSCHULE OSNABRUCK  
 25. COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE 
 26. CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE 
 27. RAUMBERG-GUMPENSTEIN RESEARCH AND DEVELOPMENT 
 28. FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT GMBH 
 29. AGROTECH VALLEY FORUM EV 

 

Rezultaty:

Rezultatem będzie zbudowanie sieci składającej się z 4 „nodów” i 4 „satelitów”, która zapewni wiedzę i najnowocześniejszą infrastrukturę do projektowania i wdrażania rozwiązań metodologii testowania i eksperymentowania AI w warunkach rzeczywistych. Projekt zakłada realizację celów w ramach sześciu etapów (Work Packages). Pierwsze 3 etapy (1.Infrastruktura fizyczna, 2.Infrastruktura cyfrowa oraz 3.Infrastruktura testowania zgodności i analizy ELSA) dot. bezpośrednio realizacji usług. Etapy 4, 5 oraz 6 mają na celu wsparcie tworzenia i realizacji usług i dot. zarządzania jakością tych usług, tworzenia standardów ich wyświadczania, budowaniem wspólnych bloków usług, rozwojem ekosystemu i rynku oraz koordynacją tych działań. Każdy z etapów składa się z kilku zadań. Grupą docelową będą producenci maszyn rolniczych i urządzeń do przetwórstwa żywności, dostawcy technologii AI, firmy zajmujące się oprogramowaniem i robotyką, którzy jako klienci TEF – będą mieli dostęp do usług TEF jako kompleksowego wsparcia infrastruktury umożliwiającej im tworzenie i produkowanie bardziej wydajnych maszyn i procesów. Ponadto beneficjentami wyników projektu będą rolnicy, doradcy, przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego, którzy jako użytkownicy technologii walidowanych przez TEF, skorzystają z produktów opartych na sztucznej inteligencji, które TEF pomoże udostępnić na rynku, tworząc jakościową zmianę dla całego sektora rolno-spożywczego. TEF będzie częścią europejskiej strategii cyfrowej. 

 

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.agrifoodtef.eu/ 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY