Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i Konstrukcji

certyfikat akredytacji Nr AB 088
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji posiada certyfikat akredytacji Nr AB 088.

Zajmuje się badaniem drewna, materiałów drewnopochodnych, mebli, opakowań i konstrukcji według udokumentowanych metod badawczych, w oparciu o wymagania norm krajowych, międzynarodowych i europejskich.

Zakres akredytacji wydany przez PCA >>Laboratorium badawcze uzyskało status „testing body” European Pellet Council i posiada akredytację w zakresie wymagań Certyfikatu ENplus®

DIN CERTCO uznał Laboratorium akredytowane jako „testing laboratory” w zakresie badania peletów w ramach systemu certyfikacji DINplus.
W sekcjach Laboratorium przeprowadzane są badania odpowiadające zakresowi akredytacji:
Certyfikt DINplu
W Laboratorium badania wykonywane są według udokumentowanych metod badawczych w oparciu o wymagania norm krajowych, międzynarodowych i europejskich. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 088, wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą, umożliwiającą wykonywanie badań na europejskim poziomie.
Skontaktuj się z nami