Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i Konstrukcji

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji posiada certyfikat akredytacji Nr AB 088.

Zajmuje się badaniem drewna, materiałów drewnopochodnych, mebli, opakowań i konstrukcji według udokumentowanych metod badawczych, w oparciu o wymagania norm krajowych, międzynarodowych i europejskich.

Laboratorium badawcze uzyskało status „testing body” European Pellet Council i posiada akredytację w zakresie wymagań Certyfikatu ENplus®

DIN CERTCO uznał Laboratorium akredytowane jako „testing laboratory” w zakresie badania peletów w ramach systemu certyfikacji DINplus.

W sekcjach Laboratorium przeprowadzane są badania odpowiadające zakresowi akredytacji:

Sekcja B – Badań Fizycznych i  Mechanicznych 
Sekcja C – Badań Chemicznych
Sekcja D – Badań Mebli
Sekcja F -Badań Jakości Powietrza
Sekcja G -Badań Konserwacji i Ochrony Drewna oraz Materiałów Drewnopochodnych
Sekcja H -Badań Powierzchni
Sekcja K -Badań Palności
Sekcja M -Badań Biopaliw Stałych

W Laboratorium badania wykonywane są według udokumentowanych metod badawczych w oparciu o wymagania norm krajowych, międzynarodowych i europejskich. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 088, wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą, umożliwiającą wykonywanie badań na europejskim poziomie.