Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja

„Czy maszyna potrafi myśleć?” – dopytywał w 1950 r. na łamach „Mind” Alan Turing, rozpoczynając tym samym publiczną debatę nad sztuczną inteligencją (AI). Sam termin wymyślił w 1955 r. amerykański informatyk i kognitywista John McCarthy, chcąc opisać „inteligentne maszyny” wyposażone w systemy przekonań. Wraz z rozprzestrzenianiem się zautomatyzowanych maszyn zaprogramowanych do wykonywania określonych zadań i funkcji bez ludzkiego nadzoru ta nowa dziedzina badań zaczęła wpływać na kulturowe wyobrażenia na temat instrumentalnego myślenia, które opiera się na algorytmicznych systemach pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych. Od tego czasu możliwości obliczeniowe komputerów przekroczyły kolejne granice, a AI doczekała się wielu konceptualizacji. Mając na uwadze ostatnią dekadę sukcesów w rozwoju AI zwieńczoną popularnością Chatu GPT-4 chcielibyśmy podjąć próbę przemyślenia jej dotychczasowych dokonań.

W ramach planowanego Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja pragniemy podjąć następujące kwestie: jakie idee, postawy, przypuszczenia wiążą się z AI, jej zastosowaniami i ich konsekwencjami? W jaki sposób rozumienie i korzystanie z niej zmienia nasze pojmowanie rzeczywistości i odnoszących się do niej kategorii: człowieka, maszyny, technologii, inteligencji, kultury, pracy? Jakie są szanse i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji? Jakie etyczne wyzwania stanowi wykorzystanie sztucznej inteligencji w praktykach życia codziennego? Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja będzie miejscem interdyscyplinarnego spotkania humanistyki, technologii i przemysłu. Wstępny program wydarzenia obejmuje organizację trzech paneli dyskusyjnych:
● panel wprowadzający zagadnienia sztucznej inteligencji,
● panel dotykający kwestii zastosowania sztucznej inteligencji w kulturze i edukacji,
● panel dotyczący zastosowań sztucznej inteligencji w przemyśle.

Spotkaniu będą towarzyszyć targi sztucznej inteligencji, w ramach których w holu budynku Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie będzie można zaprezentować ofertę podmiotów wykorzystujących sztuczną inteligencję w swojej działalności. Spotkanie będzie szansą prezentacji swojej aktywności oraz okazją do nawiązania nowych relacji i współpracy. Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, lokalnych, edukacyjnych, rynku pracy, podmiotów analizujących zjawiska społeczno-gospodarcze, przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji kultury i otoczenia biznesu.

 

Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Wielkopolska Izba Gospodarcza w Gnieźnie, Politechnika Poznańska