dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski

dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski

Główny Specjalista - Grupa Badawcza Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych


Doświadczenie i wykształcenie

Studia leśne, a także stopnie naukowe uzyskał na obecnym Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posiada doświadczenie praktyczne z wieloletniej pracy w Lasach Państwowych. Współpracuje z naukowcami z zagranicznych jednostek naukowych oraz przedsiębiorcami z sektora leśno-drzewnego. Ekspert rządowy.

Obszar, w którym jest ekspertem

Dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi pozyskiwania drewna i wprowadzeniem surowca drzewnego do obrotu. Rozwija nowoczesne metody znakowania drewna i jego rozchodu z wykorzystaniem Radio Frequency IDentification (RFID), a także metody oceny zdrowotności drzew stojących. W spektrum naukowych zainteresowań jest także mechanizacja prac leśnych z analizą wpływu stosowania maszyn wielooperacyjnych na jakość surowca drzewnego.

O Łukasiewicz – PIT

Praca w Łukasiewiczu otworzyła przede mną możliwość dotarcia do najlepszych wdrożeniowców w kraju i budowania z nimi interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Skontaktuj się z nami