dr inż. Krzysztof Sieczkarek

dr inż. Krzysztof Sieczkarek

Lider obszaru - Kierownik Laboratorium Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej


Doświadczenie i wykształcenie

Doktor, inżynier, kierownik akredytowanego laboratorium EMC i RED. Od lat związany z obszarem dotyczącym dyrektyw UE w zakresie znakowania CE urządzeń elektronicznych polskich producentów. Autor setek projektów w zakresie oceny stanu kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń.

Uczestnik międzynarodowych prac normalizacyjnych EMC w ramach PKN KT 104, IEC, CISPR, ETSI i CENELEC. Przewodniczący Polskiego Oddziału IEEE EMC-Society. Koordynator IEEE EMC-Society Region 8 (Europa, Afryka, Bliski Wschód). Koordynator i wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Obszar, w którym jest ekspertem

Działa w zakresie norm zharmonizowanych z dyrektywą EMC 2014/30/UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, która jest powiązana ze znakowaniem CE urządzeń elektronicznych.

Działa w zakresie norm zharmonizowanych z dyrektywą RED 2014/53/UE dotyczącą udostępniania na rynku urządzeń radiowych, efektywnego wykorzystania widma radiowego i oznakowania CE np. systemów WiFi i Bluetooth 2,4GHz i 5GHz.

O Łukasiewicz – PIT

Praca w Łukasiewicz – PIT daje mi praktyczną możliwość współtworzenia świata nauki zorientowanego na potrzeby biznesu.

Centrum badawcze

Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii

Skontaktuj się z nami