Debata nt. raportu „Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii”

Zapraszamy na debatę nt.:

  • wzrostu produkcji energii z biomasy, szczególnie z biomasy leśnej,
  • dynamiki zmian użycia biomasy leśnej w produkcji energii na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, stan obecny, perspektywy na przyszłość,
  • uwarunkowań prawnych, rynkowe i powodowane przez politykę klimatyczną, które wpływają na stosowanie bioenergii,
  • wpływu produkcji energii z biomasy leśnej na środowisko, klimat oraz branżę drzewną w Polsce.

Jednym z ekspertów będzie dr hab. inż. Wojciech J. Cichy, (Lider Grupy Badawczej Bioenergii i Chemicznej Konwersji Drewna, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Technologii Drewna).

Wydarzenie odbędzie się 29 marca 2022 roku w godzinach 13:00 – 14: 30 i dostępne będzie w formule on-line pod adresem: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Sfr7THZjQxSh0YxBxES_Sw