WRÓĆ DO OBSZARU MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Wynalazek pn. „Zgrabiarka nasiębierna do zbioru roślin słomiastych, zwłaszcza motylkowych” (P.429823)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest zgrabiarka nasiębierna do zbioru roślin słomiastych, zwłaszcza motylkowych, mająca zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym, w szczególności podczas zbierania pokosu ze skoszonych wcześniej użytków zielonych i układania zebranego pokosu w stóg. Autorska i innowacyjna konstrukcja podbieracza krzywkowego gwarantuje podbieranie każdego rodzaju materiału niezależnie od jego długości.

W odróżnieniu od znanych z rynku rozwiązań w omawianej zgrabiarce możliwa jest bezstopniowa regulacja prześwitu między gruntem a zespołami roboczymi maszyny. Dodatkowo możliwie jest sterowanie poszczególnymi sekcjami roboczymi, zwłaszcza w przypadku wersji trzy-sekcyjnych.

Korzyści dla odbiorcy:

  • poprawa wydajności pracy przy zachowaniu walorów jakościowych zbieranego materiału, w tym m.in. dużej czystości zbioru i lepszego podsuszenia,
  • możliwość pracy zgrabiarki w różnych konfiguracjach, z wykorzystaniem różnych sekcji roboczych, co pomaga operatorowi wykonywanie prac przy niekorzystnych układach przestrzennych użytku zielonego oraz zwiększa elastyczność planowania sposobu realizacji przyszłych zabiegów agrotechnicznych,
  • możliwość regulacji prześwitu między gruntem a zespołami roboczymi co poprawia manewrowanie zgrabiarką na uwrociach,
  • zwiększona wydajność pracy maszyny.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.429823 z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu i SaMASZ Sp. z o.o.

Osoba kontaktowa

Tomasz Szulc

Główny specjalista – Kierownik Sekcji Rozwoju Maszyn Rolniczych i Leśnych, Grupa Badawcza Konstrukcji

Tel.:+48 784 638 264

E-mail:tomasz.szulc@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl