WRÓĆ DO OBSZARU TECHNOLOGII SPOŻYWCZEJ

Wynalazek pn. „Zespół panierownicy mokrej, zwłaszcza do produktów wielowarzywnych” (P.438482)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest zespół panierownicy mokrej, zwłaszcza do produktów wielowarzywnych, mający zastosowanie w procesie przygotowania uformowanych wcześniej burgerów — zarówno mięsnych, jak i warzywnych. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że do ramy nośnej (1), która składa się kompletu spawalniczego ramy i zbiornika, zamocowany jest zespołu napędu rolkowego, którego konstrukcję stanowi układ dwóch ścianek bocznych, pomiędzy którymi znajduje się siatkowy przenośnik, napędzany poprzez wał kół napędowych połączony z motoreduktorem ślimakowym, gdzie siatka przenośnika osadzona jest na szeregu wałków, w tym na wałku napinającym a powyżej siatki przenośnika zamontowane jest koło dociskające, w strefie którego korzystnie usytuowane są blachy kierujące, przy czym w dolnej strefie zespołu napędu rolkowego (2), do ramy nośnej zamocowany jest zespół zbiornika filtrującego, który składa się ze zbiornika wewnątrz którego zamocowany jest filtr mechaniczny, a sam zbiornik korzystnie wyposażony jest w zawór czerpalny i przyłącze pompy, natomiast w końcowej strefie przenośnika zamocowane jest urządzenie odmuchowe, korzystnie nóż powietrzny (3), przy czym powyżej siatki przenośnika, korzystnie na odcinku zawierającym się pomiędzy urządzeniem odmuchowym a kołem dociskającym, zamocowany jest mechanizm nalewania panieru, połączony ze zbiornikiem przez układ pompy.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Możliwość panierowania zanurzeniowego​.
  • Możliwość panierowania nalewowego.
  • Regulacja temperatury panieru (20-50 °C)​.
  • System filtrowania panieru​.
  • Pneumatyczny lub elektryczny system usuwania nadmiaru panieru z produktu.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP  zarejestrowane pod numerem P.438482 z dnia 15 lipca 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Agata Bieńczak

Lider obszaru ds. techniki i technologii spożywczej
Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

Tel.:+48 504 109 717

E-mail:agata.bienczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl