WRÓĆ DO OBSZARU MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Wynalazek pn. „Zespół chwytaków manipulatora, zwłaszcza układu pobierającego sadzonki mobilnego automatu do sadzenia drzew” (P.440312)

Opis:

Technologia dotyczy zespołu chwytaków manipulatora, szczególnie układu pobierającego sadzonki mobilnego automatu do sadzenia drzew, mającego zastosowanie w procesie sadzenia drzew z zakrytym systemem korzeniowym.

Zespół zbudowany jest z połączonych wzajemnie płyt nośnych z szynami jezdnymi oraz zamocowanych do nich co najmniej pięciu chwytaków.

Chwytaki zamocowane są w dwóch rzędach – chwytak centralny zamocowany jest nieruchomo do płyt nośnych, natomiast pozostałe chwytaki posiadają możliwość przesuwu względem chwytaka centralnego poprzez płyty jezdne. Przesuw odbywa się przy pomocy siłownika, np. Pneumatycznego.

Zastosowanie lekkich elementów i siłowników zapewnia dużą dynamikę ruchów, a tym samym wysoką efektywność pracy.

Korzyści dla odbiorcy:

  • · możliwość pobierania sadzonek drzew z różnych kaset umieszczonych w gniazdach pozycjonujących,
  • możliwość pobierania całego rzędu sadzonek z danej kasety,
  • duża dynamika ruchów, a przez to wysoka wydajność pracy zespołu,
  • stosunkowo mała wielkość zespołu.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.440312 z dnia 7 lutego 2022 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu i Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Osoba kontaktowa

Marek Szychta

Główny specjalista ds. konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych
Grupa Badawcza Konstrukcji

Tel.:+48 514 796 358

E-mail:marek.szychta@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl