WRÓĆ DO OBSZARU MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Wynalazek pn. „Urządzenie do precyzyjnego usuwania chwastów, zwłaszcza w uprawach szeroko-rzędowych” (P.428415)

Opis:

Technologia obejmuje urządzenie do precyzyjnego usuwania chwastów, szczególnie w uprawach szeroko-rzędowych. Urządzenie to ma zastosowanie głównie jako element układów do pielenia montowanych na robotach autonomicznych.

Stosowanie rozwiązań dostępnych na rynku i opisanych w bazie patentowej powoduje niedogodności, np. w postaci ograniczonego zastosowania w rolnictwie precyzyjnym. Istotnie ma to odniesienie do usuwania chwastów, które rosną między roślinami posadzonymi w jednym rzędzie.

Istotą urządzenia będące przedmiotem opisywanej technologii jest element roboczy, który stanowi część tnącą zamontowaną do obrotowego względem ramy ramienia, a w obszarze pracy ramienia do ramy zamontowane są także zderzaki.

Korzyści dla odbiorcy:

 • urządzenie zaprojektowane do wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym
 • zwiększenie szerokości roboczej pracy,
 • możliwość bezinwazyjnego omijania korony rośliny,
 • minimalizacja i kompensacja siły napędu elementu roboczego pielnika,
 • minimalizacja oporów roboczych pielnika od skrawania w pozycji biernej,
 • zmniejszone ryzyko podcięcia rośliny w rzędzie,
 • krótki czas reakcji na sygnały do ominięcia rośliny,
 • mniejsza masa bezwładna ruchomych elementów,
 • odporność na uderzenia kamieni,
 • zwiększona dokładność pozycjonowania elementu tnącego,
 • możliwość adaptacji do wielu rozwiązań.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.428415 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Roman Rogacki

Lider obszaru ds. konstrukcji maszyn rolniczych
Grupa Badawcza Konstrukcji

Tel.:+48 600 938 588

E-mail:roman.rogacki@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl