WRÓĆ DO OBSZARU TECHNOLOGII SPOŻYWCZEJ

Wynalazek pn. „Urządzenie do formowania burgerów, zwłaszcza produktów wielowarzywnych” (P.438481)

Opis:

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do formowania burgerów, zwłaszcza produktów wielowarzywnych. Urządzenie to charakteryzuje się tym, że do ramy nośnej (1), korzystnie ze stołem, zamontowane jest centrum formowania składające się z układu dozowania (2) i układu formowania (3). Układ dozowania wyposażony jest w zbiornik technologiczny, w którym w dolnej strefie zamocowany jest siłownik dozujący poziomy wraz z popychaczem i nagarniaczem. Układ formowania stanowi siłownik poziomy połączony z płytą matrycową , w której umieszczona jest wkładka matrycowa formująca, powyżej której znajduje się pionowy siłownik połączony z wybijakiem.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Masa wsadu zbiornika – max 30 kg.
  • Możliwość wyboru kształtu burgera.
  • Średnice burgerów od 80 mm do 110 mm.
  • Wysokość burgerów 15 mm, 20 mm, 25 mm.
  • Ciśnienie pneumatycznego układu dozowania: 4-8 bar.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP  zarejestrowane pod numerem P.438481 z dnia 15 lipca 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu i Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Osoba kontaktowa

Agata Bieńczak

Lider obszaru ds. techniki i technologii spożywczej
Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

Tel.:+48 504 109 717

E-mail:agata.bienczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl