WRÓĆ DO OBSZARU POJAZDÓW SZYNOWYCH

Wynalazek pn. „Układ sterujący ciśnieniem w przewodzie głównym hamulca pneumatycznego pojazdów, zwłaszcza pojazdów szynowych” (P.442012)

Opis:

Układ sterujący ciśnieniem sprężonego powietrza w przewodzie głównym hamulca pneumatycznego pojazdów, zwłaszcza pojazdów szynowych, zawierający przekładnik ciśnienia (P) do sterowania ciśnieniem o zdolności napełniania i opróżniania sprężonym powietrzem przewodu głównego (PG) o pojemności co najmniej 400 l, który to przekładnik ciśnienia (P), sterowany ciśnieniem sterującym (St) połączony jest z przewodem głównym (PG) oraz przewodem zasilającym (PZ), a przewód zasilający (PZ) połączony z zaworem maszynisty (ZM) oraz zbiornikiem sterującym (ZS), charakteryzujący się tym, że przewód główny (PG) wyposażony jest w zasilany z przewodu zasilającego (PZ) zawór elektropneumatyczny (N) napełniający przewód główny (PG).

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.442012 z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Jarosław Czerwiński

Lider obszaru ds. systemów hamulcowych
Grupa Badawcza Konstrukcji / Sekcja Rozwoju Pojazdów Szynowych

Tel.:+48 603 508 866

E-mail:jaroslaw.czerwinski@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl