WRÓĆ DO OBSZARU TECHNOLOGII SPOŻYWCZEJ

Wynalazek pn. „Układ odmuchu wybijanych mas warzywnych” (P.439360)

Opis:

Przedmiotem zgłoszenia jest układ odmuchu wybijanych mas warzywnych, mający zastosowanie w szczególności w układach formowania produktów spożywczych, z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Układ odmuchu charakteryzuje się tym, że połączony z reduktorem ciśnienia wybijak pneumatyczny składa się z korpusu (1) połączonego rozłącznie z matrycą, pomiędzy którymi znajduje się pierścień uszczelniający oraz kanał doprowadzający powietrze poprzez zawór dławiąco-zwrotny (2), zamocowany do korpusu. W podstawie matrycy znajdują się otwory, korzystnie rozmieszczone równomiernie po okręgu, natomiast do górnej powierzchni korpusu zamocowany jest uchwyt (3) szybkiego montażu wyposażony w układ kasacji luzu.

Układ odmuchu wybijanych mas warzywnych z zaznaczonymi elementami - korpusem, zaworem dławiąco-zwrotnym i uchwytem szybkiego montażu

Korzyści dla odbiorcy:

  • Układ przeznaczony do szybkiego montażu.
  • Eliminacja problemu przywierania masy do powierzchni wybijak.
  • Umożliwia bezproblemowe mycie.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.439360 z dnia 29 października 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Agata Bieńczak

Lider obszaru ds. techniki i technologii spożywczej
Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

Tel.:+48 504 109 717

E-mail:agata.bienczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl