WRÓĆ DO OBSZARU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

Wynalazek pn. „System nawigacji wewnątrzbudynkowej i sposób nawigacji wewnątrzbudynkowej” (P.440655)

Opis:

Przedmiotem zgłoszenia jest system nawigacji wewnątrzbudynkowej i sposób nawigacji wewnątrzbudynkowej. Sposób nawigacji wewnątrzbudynkowej w celu wyznaczenia pozycji znacznika na podstawie danych lokalizacyjnych wysyłanych z kotwic, polega na tym, że stosuje się kotwicę główną i kotwice pomocnicze, za pomocą których nadaje się w pierwszym łączu radiowym dane lokalizacyjne, przy czym odebrane przez znacznik dane lokalizacyjne wysyła się do kotwicy głównej w drugim łączu radiowym, przy czym pierwsze łącze radiowe działa w wyższym paśmie częstotliwości niż drugie łącze radiowe.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.440655 z dnia 16 marca 2022 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Tomasz Markowski

Kierownik Grupy Badawczej Urządzeń Elektronicznych
Grupa Badawcza Urządzeń Elektronicznych

Tel.:+48 887 778 716

E-mail:tomasz.markowski@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl