WRÓĆ DO OBSZARU TECHNOLOGII DREWNA

Wynalazek pn. „Sposób zabezpieczenia sklejki przed działaniem grzybów” (Pat.226368/P.400103)

Opis:

Przedmiotem wynalazku są sposoby zabezpieczania sklejki przed działaniem grzybów z zastosowaniem cieczy jonowych o wzorze ogólnym 1, lub cieczy jonowych z dodatkiem tebukonazolu lub mieszaniny tebukonazolu z propikonazolem. Sposób według wynalazku polega na nasycaniu forniru roztworem cieczy jonowej w żywicy klejowej.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi patent Pat.226368 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, trwający od dnia 23 lipca 2012 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa


Tel.:

E-mail:

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl