WRÓĆ DO OBSZARU POJAZDÓW SZYNOWYCH

Wynalazek pn. „Sposób zabezpieczania przed kolizją pociągu i pojazdu drogowego na przejeździe kolejowym i układ do zabezpieczania przed kolizją pociągu i pojazdu drogowego na przejeździe kolejowym” (P.424569)

Opis:

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zabezpieczania przed kolizją pociągu i pojazdu drogowego na przejeździe kolejowym i układ do zabezpieczania przed kolizją pociągu i pojazdu drogowego na przejeździe kolejowym.

Sposób zabezpieczenia przed kolizją pociągu i pojazdu drogowego na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację przejazdową charakteryzuje się tym, że: po aktywacji sygnalizacji przejazdu czeka się przez określony czas początkowy T1; po czym sprawdza się za pomocą czujnika, czy na przejeździe obecny jest obiekt i w przypadku wykrycia obiektu aktywuje się sygnał obecności obiektu na przejeździe; po czym czeka się przez określony czas kontrolny T2, a następnie aktywuje się system alarmowy i wysyła się drogą radiową sygnał alarmowy do zatrzymania pociągów w zasięgu sygnału alarmowego.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Sposób umożliwia wykrycie pojazdu, który zatrzymał się na przejeździe po aktywacji sygnalizacji przejazdowej w celu zapobieżenia jego kolizji z pociągiem
  • Zapobieżenie przed stratami materialnymi i ofiarami śmiertelnymi.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.424569 z dnia 13 lutego 2018 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Marta Cudziło

Główny specjalista – Kierownik Grupy Badawczej Logistyki
Grupa Badawcza Logistyki

Tel.:+48 61 850 49 57

E-mail:marta.cudzilo@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl