WRÓĆ DO OBSZARU ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wynalazek pn. „Sposób otrzymywania półwyrobów z niobu” (P.437441)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania półwyrobów z niobu metodą FAST/SPS. Wyroby z niobu, jako innowacyjne produkty, mają zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. związanych z energetyką jądrową, produkcją aparatury chemicznej oraz elementów urządzeń elektronicznych, medycyną, a także w przemyśle zbrojeniowym. Tradycyjny proces technologiczny wytwarzania wyrobów lub półwyrobów z niobu jest bardzo skomplikowany ze względu na dużą ilość procesów przeróbki plastycznej i pośrednich procesów obróbek cieplnej i mechanicznej. Wydajność tych procesów jest mała z powodu dużego odpadu technologicznego w poszczególnych operacjach. Dzięki opracowanej technologii otrzymywania półwyrobów z proszku niobu możliwe jest znaczne skrócenie zarówno czasu wytwarzania półwyrobów poprzez wyeliminowanie wielu procesów przeróbki plastycznej, oraz zmniejszenie zużycie materiału przez ograniczenie naddatków technologicznych w porównaniu do procesu tradycyjnego. Półwyroby otrzymane według nowej technologii posiadają takie same własności mechaniczne jak otrzymane metodą tradycyjną.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Spośród czystych metali niob charakteryzuje się najwyższą temperaturą nadprzewodnictwa (T=30 K). Materiały nadprzewodzące na bazie niobu są stosowane w akceleratorach cząstek, między innymi w wielkim zderzaczu hadronów.
  • Półwyroby z niobu zapewniają gęstość prądu krytycznego do 3500 A/mm2 w polu magnetycznym 12 T i przy temperaturze 4,2 K. Charakteryzują się małą rezystywnością resztkową i dobrymi właściwościami mechanicznymi.
  • Niob jest wykorzystywany także w energetyce jądrowej ze względu na niewielki efektywny przekrój absorpcji neutronów (1,15·10-28 m2) i dobrą wytrzymałość na rozciąganie.
  • Półwyrób z niobu otrzymuje się w jednym procesie FAST/SPS.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP  zarejestrowane pod numerem P.437441 z dnia 29 marca 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu i Politechnice Częstochowskiej.

Osoba kontaktowa

Maria Wiśniewska

Główny Specjalista – Kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Materiałowej
Grupa Badawcza Inżynierii Materiałowej

Tel.:+48 887 584 110

E-mail:maria.wisniewska@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl