WRÓĆ DO OBSZARU ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wynalazek pn. „Sposób otrzymywania półwyrobów z cyrkonu” (Pat.238595/P.427642)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania półwyrobów z cyrkonu metodą FAST/SPS. Wyroby z cyrkonu, jako innowacyjne produkty, mają zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. związanych z energetyką jądrową, produkcją aparatury chemicznej oraz elementów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Tradycyjny proces technologiczny wytwarzania wyrobów lub półwyrobów z cyrkonu, jest bardzo skomplikowany ze względu na dużą ilość procesów przeróbki plastycznej i pośrednich procesów obróbek cieplnej i mechanicznej. Wydajność tych procesów jest mała z powodu dużego odpadu technologicznego w poszczególnych operacjach. Dzięki opracowanej technologii otrzymywania półwyrobów z proszku cyrkonu możliwe jest znaczne skrócenie zarówno czasu wytwarzania półwyrobów poprzez wyeliminowanie wielu procesów przeróbki plastycznej, oraz zmniejszenie zużycie materiału przez ograniczenie naddatków technologicznych w porównaniu do procesu tradycyjnego. Półwyroby otrzymane według nowej technologii posiadają takie same własności mechaniczne jak otrzymane metodą tradycyjną.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Cyrkon charakteryzuje się unikalnym połączeniem parametrów fizyczno–mechanicznych i cieplno-fizycznych oraz niską wartością współczynnika przekroju czynnego na absorpcję neutronów termicznych (0,18 ± 0,02 barna), dlatego otrzymane sposobem według wynalazku półwyroby i wyroby z cyrkonu znajdują szerokie zastosowanie w energetyce jądrowej.
  • Cyrkon charakteryzuje się także wyjątkowo wysoką odpornością na korozję i odpowiednio dobrymi właściwościami mechanicznymi przy pracy w agresywnym środowisku, dlatego półwyroby i wyroby z cyrkony znajdują zastosowanie do produkcji aparatury chemicznej oraz elementów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak: lampy elektronowe, kondensatory, prostowniki.
  • Wyroby z cyrkonu nie wywołują niepożądanych reakcji alergicznych w ludzkim organizmie, dlatego mają duże zastosowanie w chirurgii.
  • Półwyrób z cyrkonu otrzymuje się w jednym procesie FAST/SPS.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi patent Pat.238595 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, trwający od dnia 5 listopada 2018 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu i Politechnice Częstochowskiej.

Osoba kontaktowa

Maria Wiśniewska

Główny Specjalista – Kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Materiałowej
Grupa Badawcza Inżynierii Materiałowej

Tel.:+48 887 584 110

E-mail:maria.wisniewska@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl