WRÓĆ DO OBSZARU TECHNOLOGII DREWNA

Wynalazek pn. „Sposób ochrony powierzchni drewna przed działaniem światła” (Pat.225729/P.412182)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest sposób ochrony powierzchni drewna przed światłem imitującym warunki wewnątrz pomieszczeń, polegający na obróbce powierzchniowej drewna oraz ewentualnie uszlachetnianiu lakierem, woskiem itp.

Sposób, według wynalazku, ochrony powierzchni drewna przed działaniem światła polega na powierzchniowej obróbce drewna w celu usunięcia ekstrakcyjnych związków fenolowych, a następnie naniesieniu na powierzchnię drewna tlenków metali wybranych z grupy: tlenek tytanu, tlenek cynku, tlenek ceru, tlenek prazeodymu(III), tlenek prazeodymu(IV) tlenek neodymu(III), tlenek itru, tlenek erbu, lub ich mieszaniny albo kombinacje, w formie impregnatu lub jako składnik lakieru. Przez mieszaniny rozumiane są mieszaniny tlenków zaś przez kombinacje układ wielowarstwowy, w których w pojedynczej warstwie jest tylko jeden tlenek a drugi lub kolejny, w drugiej lub kolejnej warstwie.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Sposób według wynalazku ochrony powierzchni drewna przed światłem pozwala na uzyskanie uszlachetnionej powierzchni o dobrej wyrazistości rysunku drewna, co stanowi niewątpliwie istotną rolę w ocenie estetyki wykończeń powierzchni mebli.
  • Poprawa trwałości barwy elementów drewnianych uszlachetnionych wg sposobu ujętego w patencie.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi patent Pat.225729 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, trwający od dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Magdalena Nowaczyk-Organista

Główny specjalista ds. badań powierzchni
Laboratorium Badań Materiałowych

Tel.:+48 61 849 24 45

E-mail:magdalena.nowaczyk@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl